HỒ SƠ BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi Quý Thầy, Cô, các anh chị học viên và các bạn sinh viên, Khoa Luật Hành chính - Nhà nước trân trọng thông tin các văn bản liên quan đến Báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 44 ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh và Khóa 43 ngành Quản trị - Luật như sau:

1. Thông báo số 23/TB-ĐHL về học và thi các học phần chuyên môn thay thế cho các môn thi tốt nghiệp.

Chi tiết xem file Thông báo số 23/TB-ĐHL.

2. Kế hoạch số 24/KH-ĐHL về tổ chức thực tập và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.

Chi tiết xem file Kế hoạch số 24/KH-ĐHL.

3. Thông báo về việc nộp Báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Chi tiết xem file Thông báo nộp BCTT & KLTN.

4. Hướng dẫn viét Khóa luận tốt nghiệp của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Chi tiết xem file Hướng dẫn viết KLTN.

5. Danh mục đề tài KLTN của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Chi tiết xem file Danh mục đề tài KLTN 2023.

6. Hướng dẫn Báo cáo thực tập tốt nghiệp của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Chi tiết xem file Hướng dẫn BCTT.

7. Mẫu Nhật ký thực tập.

Chi tiết xem file Mẫu Nhật ký thực tập.

8. Phiếu đánh giá kết quả thực tập.

Chi tiết xem file Phiếu đánh giá kết quả thực tập.

9. Tiêu chí đánh giá kết quả thực tập.

Chi tiết xem file Tiêu chí đánh giá kết quả thực tập.

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước thân chúc các bạn sinh viên một kỳ thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp thành công, hiệu quả.

 


--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top