Lãnh đạo Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Lãnh đạo Khoa Luật Hành chính - Nhà nước  bao gồm:

1. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng -  Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Bí thư Chi bộ;

2. Tiến sĩ Đặng Tất Dũng - Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

3. NCS. Thạc sĩ Nguyễn Văn Trí - Phó Khoa phụ trách công tác tổ chức - hành chính;

4. Cô Tăng Thị Quỳnh Trang - Trợ lý Khoa.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Khoa, các Phó Trưởng Khoa, xin vui lòng xem trong file đính kèm dưới đây:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO KHOA.pdf

 

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top