Giới thiệu Hội đồng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Hội đồng Khoa là cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Chủ trương, chính sách và định hướng phát triển của Khoa;

- Thiết kế và quyết định các chương trình đào tạo của Khoa.

Thành phần của Hội đồng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước bao gồm Lãnh đạo Khoa, các Trưởng Bộ môn (hoặc Phó Trưởng Bộ môn phụ trách), các Giáo sư, các Phó Giáo sư, và các Tiến sĩ của Khoa.

Hiện nay, Hội đồng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước bao gồm:

1. TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Bí thư Chi bộ;

2. PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường;

3. PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học & đào tạo Trường; Nguyên Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

4. TS. Nguyễn Thị Thiện Trí - Thư Ký Hội đồng Khoa;

5. TS. Đặng Tất Dũng - Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

6. NCS. ThS. Nguyễn Văn Trí - Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác tổ chức - hành chính;

7. TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng Bộ môn Lý luận nhà nước và pháp luật;

8. TS. Dương Hồng Thị Phi Phi - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Lịch sử nhà nước và pháp luật;

9. TS. Lê Việt Sơn - Phó trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Tố tụng hành chính;

10. TS. Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Hành chính;

11. NCS. ThS. Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Hiến pháp;

12. TS. Đỗ Thanh Trung;

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top