Giới thiệu Chi bộ Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Chi bộ Khoa Luật Hành chính - Nhà nước là hạt nhân lãnh đạo trong các hoạt động của Khoa, cùng với đội ngũ giảng viên của Khoa vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa Khoa Luật Hành chính - Nhà nước ngày càng đoàn kết và phát triển.

Hiện nay, Chi ủy là cơ quan lãnh đạo của Chi bộ Khoa, gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Chi bộ;

2. Đ/c Dương Hồng Thị Phi Phi - Phó Bí thư Chi bộ;

3. Đ/c Trần Thị Thu Hà - Chi ủy viên.

Các Đảng viên trong Chi bộ Khoa Luật Hành chính - Nhà nước bao gồm:

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Chi bộ;

2. Đ/c Dương Hồng Thị Phi Phi - Phó Bí thư Chi bộ;

3. Đ/c Trần Thị Thu Hà - Chi ủy viên.

4. Đ/c Vũ Văn Nhiêm;

5. Đ/c Phạm Duy Quang;

6. Đ/c Đặng Tất Dũng;

7. Đ/c Nguyễn Văn Trí;

8. Đ/c Lê Việt Sơn;

9. Đ/c Phạm Thị Phương Thảo;

10. Đ/c Nguyễn Hoàng Yến;

11. Đ/c Trần Thị Ánh Minh;

12. Đ/c Đặng Thị Thu Trang;

13. Đ/c Vũ Thị Ngọc Dung;

14. Đ/c Nguyễn Việt Anh Lân.

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top