Giới thiệu Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Đoàn TNCS Khoa Luật Hành chính - Nhà nước đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước và của phong trào Đoàn - Hội của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Chi bộ Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, và sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ từ Đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tư cách là đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Đoàn viên, sinh viên, Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước luôn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực: giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo đời sống đoàn viên, sinh viên; phát động các phong trào về hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học; phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát động phong trào thanh niên, sinh viên tình nguyện; phát hiện và bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Ban chấp hành Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước hiện tại gồm 09 thành viên:

1. Đ/c Vũ Lê Hải Giang - Bí thư Đoàn khoa;

2. Đ/c Nguyễn Thế Thế - Phó bí thư Đoàn khoa;

3. Đ/c Trần Kim Hương - Phó bí thư Đoàn khoa;

4. Đ/c Phạm Thị Ngọc Thảo;

5. Đ/c Ninh Thị Hồng Anh;

6. Đ/c Đoàn Thị Hoạ Mi;

7. Đ/c Nguyễn Trương Cẩm Nhung;

8. Đ/c Trần Mạnh Khánh;

9. Đ/c Nguyễn Trần Hoàng Oanh.

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top