Giới thiệu Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật phụ trách các môn học Lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Overview of Vietnamese History trong chương trình cử nhân.

Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật hiện nay bao gồm:

1. Tiến sĩ Dương Hồng Thị Phi Phi - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn, Phó Bí thư Chi Bộ

Lĩnh vực nghiên cứu: lịch sử nhà nước và pháp luật, xây dựng văn bản pháp luật, kỹ năng soạn thảo văn bản.

Giảng dạy các môn: Lịch sử nhà nước và pháp luật, xây dựng văn bản pháp luật, kỹ năng soạn thảo văn bản.

Điện thoại liên hệ:   094.195.2009

Email: dhtpphi@hcmulaw.edu.vn

Ly lich khoa hoc_co Duong Hong Thi Phi Phi.pdf

 

2. Thạc sĩ Hoàng Việt