Giới thiệu Công đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Công đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các công đoàn viên trong Khoa. Công đoàn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động công đoàn viên tham gia tích cực vào những phong trào, chương trình, hoạt động của tập thể Khoa nói riêng và của Công đoàn Trường nói chung.

Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa hiện tại là ThS. Nguyễn Thanh Quyên

 

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top