Giới thiệu Bộ môn Luật Hiến pháp

Bộ môn Luật Hiến pháp hiện đang phụ trách các môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, Luật Hiến pháp nước ngoài, Giám sát Hiến pháp, Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phươg, Constitutional Law, Human Rights and Citizens' Rights trong chương trình cử nhân.

Bộ môn Luật Hiến pháp bao gồm các thành viên:

1. NCS. Thạc sĩ Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Hiến pháp

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hiến pháp Việt Nam, các nghề bổ trợ tư pháp, nghiên cứu chuyên sâu về: bầu cử, chính quyền địa phương, giám sát Hiến pháp.

Giảng dạy các môn học: Luật Hiến pháp Việt Nam, Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, Giám sát Hiến pháp, Các nghề bổ trợ tư pháp

Điện thoại liên hệ: 0935546069

Email: tttha@hcmulaw.edu.vn

Ly lich khoa hoc_co Tran Thi Thu Ha.pdf

 

2. Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Nhiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường