Lịch công tác tuần 03 (28/8/2023 – 03/9/2023)

LỊCH CÔNG TÁC KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

TUẦN 03 (28/8/2023 – 03/9/2023)

 

 

 

Thứ hai

28/8

08h30: Họp công tác tổ chức Hội thảo khoa học “Hiến pháp 2013 – 10 năm triển khai thi hành

Thành phần: Phó Hiệu trưởng phụ trách TS. Lê Trường Sơn, Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn, Ban Thư ký

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

14h00: Họp Bộ môn Luật Hiến pháp

Nội dung: đánh giá phân loại thi đua năm học 2022-2023 của giảng viên Bộ môn

Thành phần: toàn thể giảng viên Bộ môn Luật Hiến pháp

Địa điểm: A306 – Văn phòng Khoa luật HCNN

 

Thứ ba

29/8

07h45:Họp Bộ môn Luật Hành chính

Nội dung: đánh giá phân loại thi đua năm học 2022-2023 của giảng viên Bộ môn

Thành phần: toàn thể giảng viên Bộ môn Luật Hành chính

Địa điểm: A306 – Văn phòng Khoa luật HCNN

 

15h00: Họp Bộ môn Lịch sử nhà nước & pháp luật

Nội dung: đánh giá phân loại thi đua năm học 2022-2023 của giảng viên Bộ môn

Thành phần: toàn thể giảng viên Bộ môn Lịch sử nhà nước&pháp luật

Địa điểm: A306 – Văn phòng Khoa luật HCNN

 

Thứ tư

30/8

08h30:Họp Bộ môn Luật Tố tụng hành chính

Nội dung: đánh giá phân loại thi đua năm học 2022-2023 của giảng viên Bộ môn

Thành phần: toàn thể giảng viên Bộ môn Luật TTHC

Địa điểm: A306 – Văn phòng Khoa luật HCNN

 

Thứ năm

31/8

Các bộ môn trong Khoa làm việc theo Kế hoạch

 

Thứ sáu

01/8

 

Nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Thứ bảy

02/8

 

 

 

Chủ nhật

03/8

 

 

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top