Lịch công tác tuần 26 (20/02/2023 - 26/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

TUẦN 26 (20/02/2023 - 26/02/2023)

 

 

Thứ hai

20/02

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo các đơn vị đề xuất chủ trương bổ nhiệm các chức vụ quản lý:

- 9h30 - 10h00: Làm việc với Khoa Luật Hành chính - Nhà nước và Khoa Luật Hình sự.

Thành phần: TS. Nguyễn Mạnh Hùng, TS. Đặng Tất Dũng, ThS. Nguyễn Văn Trí tham dự

Địa điểm: Phòng A905

 

14h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp các lớp Chính quy K44

Thành phần: Theo quyết định

TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự

Địa điểm: Phòng họp A.905 - cơ sở NTT

 

18h30: Hội nghị giao ban cơ sở Đoàn quý I - năm 2023

Thành phần: 

- Ban Chấp hành Đoàn trường.

- Ban Chấp hành Đoàn khoa/Đoàn Các CTĐTCLC.

- Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn khoa/Đoàn Các CTĐTCLC.

- Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc Đoàn trường.

Địa điểm: Hội trường C302 - cơ sở NTT

(ThS. Vũ Lê Hải Giang tham dự)

 

Thứ ba

21/02

08h30: Hội đồng bảo vệ đề cương CHL Hành chính – Hiến pháp K35

Thành phần: theo Quyết định, học viên lớp CHL K35

Địa điểm: Phòng A905

 

18h30: Hội nghị xét chọn danh hiệu Đoàn viên ưu tú và Cán bộ Đoàn tiêu biểu của Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Thành phần:

- BCH Đoàn Khoa

- Đại diện BCH Đoàn Trường

- Đại diện Chi bộ sinh viên 3

Địa điểm: phòng C203 - cơ sở NTT (dự kiến)

(ThS. Vũ Lê Hải Giang tham dự)

 

Thứ tư

22/02

14h00: Họp Hội đồng ra soát chương trình đào tạo sau đại hoc

Thành phần: Theo quyết định số 1254/QĐ - ĐHL ngày 01/11/2022

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

Thứ năm

23/02

Các đơn vị trong Khoa làm việc theo kế hoạch

 

 

Thứ sáu

24/02

 

Các đơn vị trong Khoa làm việc theo kế hoạch

 

 

Thứ bảy

25/02

 

 

Chủ nhật

26/02

 

 

 

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top