Lịch công tác tuần 27 (27/02/2023 - 05/3/2023)

LỊCH CÔNG TÁC KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH – NHÀ NƯỚC

TUẦN 27 (27/02/2023 - 05/3/2023)

 

Thứ hai

27/02

07h00: Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệpdo Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Vũng Tàu (27/2-4/3)

Thành phần: Đội tư vấn tuyển sinh (cô Lê Thị Thu Thảo)

Địa điểm: tỉnh Vũng Tàu

 

Thứ ba

28/02

07h00: Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệpdo Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Đồng Nai

Thành phần: Đội tư vấn tuyển sinh ThS. Nguyễn Thanh Quyên tham gia)

Địa điểm: tỉnh Đồng Nai

 

08h30: Họp Hội đồng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước (sửa đổi các chương trình đào tạo Sau đại học)

Thành phần: thành viên Hội đồng Khoa

Địa điểm: Văn phòng Khoa - A306 cơ sở NTT

 

Thứ tư

01/3

 

Các đơn vị trong Khoa làm việc theo kế hoạch

 

 

Thứ năm

02/3

07h00: Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệpdo Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Đồng Nai

Thành phần: Đội tư vấn tuyển sinh (ThS. Nguyễn Thanh Quyên tham gia)

Địa điểm: tỉnh Đồng Nai

 

Thứ sáu

03/3

 

Các đơn vị trong Khoa làm việc theo kế hoạch

 

Thứ bảy

04/3

07h00: Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệpdo Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Đồng Nai

Thành phần: Đội tư vấn tuyển sinh (cô Nguyễn Thanh Quyên)

Địa điểm: tỉnh Đồng Nai

 

Chủ nhật

05/3

 

 

 

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top