Lịch công tác tuần 30 (20/3/2023 - 26/3/2023)

LỊCH CÔNG TÁC KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

TUẦN 30 (20/3/2023 - 26/3/2023)

 

 

Thứ hai

20/03

09h00: Họp Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật TP. HCM thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật"

Thành phần: Theo Quyết định số 158/QĐ-ĐHL ngày 07/3/2023 (xem tại đây) (TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

Thứ ba

21/03

18h30: Hội nghị ra mắt Nhóm tu dưỡng rèn luyện kết nạp Đảng của sinh viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Địa điểm: Phòng C203 (dự kiến)

Thành phần: ThS. Võ Tấn Đào, ThS. Trương Thị Minh Thùy, ThS. Vũ Lê Hải Giang, Đảng viên thuộc Chi bộ sinh viên 3, thành viên Nhóm tu dưỡng rèn luyện.

 

 

Thứ tư

22/03

8h00: Hội nghị Liên tịch thống nhất công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Liên Chi hội khoa Luật Hành chính - Nhà nước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2025

Địa điểm: Phòng B305

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng và ThS. Vũ Lê Hải Giang tham dự)

 

09h00: Họp Tổ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển 5 năm Trường Đại học Luật TP. HCM

Thành phần: Theo Quyết định số 157/QĐ-ĐHL ngày 07/3/2023 (xem tại đây) (TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

Thứ năm

23/03

08h30: Lãnh đạo Khoa gặp gỡ và làm việc với Bộ môn luật Hiến pháp

Thành phần: Tập thể Lãnh đạo khoa, toàn thể giảng viên Bộ môn luật Hiến pháp.

Địa điểm: Văn phòng Khoa – A306

 

13h30: Họp đánh giá tiến độ nhóm 1 NCS Khoa Luật HC-NN

Thành phần: TS. Nguyễn Mạnh Hùng, TS. Đặng Tất Dũng, TS. Lê Việt Sơn các NCS nhóm 1 theo Thư mời (NCS. Bình Thuận, NCS. Trần Thị Thu Hà B, NCS. Mai Thị Lâm, NCS. Phạm Thị Phương Thảo A, NCS. Nguyễn Hoàng Yến)

Địa điểm: Phòng họp A803

 

14h00: Tọa đàm khoa học Cải cách tư pháp trong Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt nam trong giai đoạn mới

Thành phần: Giảng viên trong Khoa được phân công và giảng viên có quan tâm tham gia

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

Thứ sáu

24/03

09h00: Họp Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án "Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật TP. HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Thành phần: Theo Quyết định số 156/QĐ-ĐHL ngày 07/3/2023 (xem tại đây) (TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

14h00: Hội nghị bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 Công đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Thành phần: Tất cả giảng viên Công đoàn viên Khoa 

Địa điểm: Văn phòng Khoa A306

 

Thứ bảy

25/03

09h00: Họp đánh giá tiến độ nhóm 2 NCS Khoa Luật HC-NN

Thành phần: TS. Nguyễn Mạnh Hùng, TS. Đặng Tất Dũng, TS. Dương Hồng Thị Phi Phi, các NCS nhóm 2 theo Thư mời (NCS. Nguyễn Sơn Lâm, NCS. Chu Văn Ninh, NCS. Nguyễn Tú Anh, NCS. Lê Thị Thu Thảo)

Địa điểm: Phòng họp A803

 

Chủ nhật

26/03

 

 

 

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top