Lịch công tác tuần 34 (01/4/2024 – 07/4/2024)

LỊCH CÔNG TÁC KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

TUẦN 34 (01/4/2024 – 07/4/2024)

 

Thứ hai

01/4

 

Các bộ môn trong Khoa làm việc theo Kế hoạch

 

Thứ ba

02/4

Các bộ môn trong Khoa làm việc theo Kế hoạch

 

Thứ tư

03/4

14h00: Họp về xác định năng lực đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Luật Tp. HCM năm 2024

Thành phần:Hiệu trưởng; Lãnh đạo phòng Đào tạo, Đào tạo Sau Đại học, Phòng quản lý hệ VLVH, Phòng TC-HC, Phòng Tài chính - kế toán, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm ĐBCL & PPGD, Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trung tâm QHDN & HTSV, Trung tâm TVTS, Trung tâm CNTT và lãnh đạo các khoa chuyên môn.

(TS. Đặng Tất Dũng tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

Thứ năm

04/4

08h30: Họp Giao ban Tháng 4/2024 và triển khai "Hệ thống chỉ tiêu của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường và lãnh đạo các đơn vị thuộc/ trực thuộc Trường

(TS. Đặng Tất Dũng và NCS. ThS. Nguyễn Văn Trí tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

10h00: Hội nghị xét điểm rèn luyện của Trung tâm Quản lý đào tạo CLC và đào tạo quốc tế

Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm, các CVHT, lớp trưởng các lớp CLC

(TS. Đặng Tất Dũng, ThS. Trương Thị Minh Thùy, ThS. Vũ Lê Hải Giang tham dự)

Địa điểm: Hội trường A1002

 

Thứ sáu

05/4

08h30: Họp xét điểm rèn luyện câp Khoa học kỳ II năm học 2023-2024

Thành phần: Lãnh đạo Khoa, CVHT, Bí thư, Lớp trưởng các lớp Hành chính K45, 46, 47, 48

(NCS. ThS. Nguyễn Văn Trí chủ trì)

Địa điểm: Văn phòng Khoa A306

 

Thứ bảy

06/4

 

 

 

Chủ nhật

07/4

 

 

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top