Lịch công tác tuần 35 (08/4/2024 – 14/4/2024)

LỊCH CÔNG TÁC KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH – NHÀ NƯỚC

TUẦN 35 (08/4/2024 – 14/4/2024)


 

Thứ hai

08/4

18h00: Họp Ban chấp hành Đoàn Khoa Luật hành chính - Nhà nước tổng kết công tác chuản bị tổ chức Chương trình lớn và triển khai tổ chức Đại hội Đoàn Khoa nhiệm kỳ XII

Thành phần: Ban chấp hành Đoàn Khoa

(ThS. Vũ Lê Hải Giang tham dự)

Địa điểm: cơ sở Bình Triệu

 

Thứ ba

09/4

09h00: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 4/2024

Thành phần: Đảng ủy

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

15h30: Họp Tập thể lãnh đạo Trường thực hiện Bước 1 bổ nhiệm Trưởng Khoa Luật Quốc tế

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường (Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính)

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

18h00: Chung kết Chương trình “Nhà lãnh đạo tương lai” năm 2024

Thành phần: Ban tổ chức, Ban giám khảo, thí sinh, giảng viên, sinh viên có quan tâm

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng, TS. Dương Hồng Thị Phi Phi, ThS. Vũ Lê Hải Giang tham dự)

Địa điểm: Hội trường C.302

 

Thứ tư

10/4

08h30: Họp Chi bộ định kỳ tháng 4

Thành phần: toàn thể Đảng viên chi bộ

Địa điểm: Văn phòng khoa – A306

 

09h30: Họp Khoa định kỳ tháng 4

Thành phần: toàn thể giảng viên trong Khoa

Địa điểm: Văn phòng khoa – A.306

 

14h00: Họp viên chức chủ chốt Trường thực hiện Bước 1 bổ nhiệm lại Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính đối với ông Đoàn Xuân Quang và Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

Thành phần: Viên chức chủ chốt cấp Trường (Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường, các bí thư chi bộ và phó bí thư chi bộ (là viên chức của Trường), Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường)

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Dương Hồng Thị Phi Phi, TS. Trần Thị Thu Hà, TS. Đặng Tất Dũng, NCS. ThS. Nguyễn Văn Trí, ThS. Võ Tấn Đào, ThS. Trương Thị Minh Thùy tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

14h30: Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng thực hiện Bước 3 bổ nhiệm Trưởng Khoa Luật Quốc tế

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng (Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường)

Địa điểm: Phòng họp A.905

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự)

 

14h45: Họp Tập thể lãnh đạo Trường thực hiện Bước 2 và Bước 3 bổ nhiệm lại Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính đối với ông Đoàn Xuân Quang và Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng; Bước 3 bổ nhiệm Trưởng Khoa Luật Quốc tế

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường (Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính)

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

Thứ năm

11/4

14h00: Họp về xác định năng lực đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Luật Tp. HCM năm 2024

Thành phần: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường,Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo phòng Đào tạo, Đào tạo Sau Đại học, Phòng quản lý hệ VLVH, Phòng TC-HC, Phòng Tài chính - kế toán, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm ĐBCL & PPGD, Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trung tâm QHDN & HTSV, Trung tâm TVTS, Trung tâm CNTT và lãnh đạo các khoa chuyên môn.

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng, TS. Đặng Tất Dũng, NCS. ThS. Nguyễn Văn Trí tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

Thứ sáu

12/4

 

Các bộ môn trong Khoa làm việc theo Kế hoạch

 

Thứ bảy

13/4

07h30: Lễ khai mạc Ngày hội hướng nghiệp, tuyển dụng và tư vấn tuyển sinh "Ulaw Career Day 2024"

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo các đơn vị, Ban tổ chức Ngày hội, các đơn vị tuyển dụng và sinh viên có quan tâm

Địa điểm: Hội trường C. 302

 

Chủ nhật

14/4

07h15: Đại hội Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Thành phần: Chi ủy - Lãnh đạo Khoa, Ban chấp hành Đoàn Khoa, Đại biểu tham dự

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Vũ Lê Hải Giang tham dự)

Địa điểm: Hội trường A.1002

 

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top