Lịch công tác tuần 37 (22/4/2024 – 28/4/2024)

LỊCH CÔNG TÁC KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

TUẦN 37 (22/4/2024 – 28/4/2024)

 

 

Thứ hai

22/4

09h00: Họp Đảng ủy

Thành phần: Đảng ủy viên

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

14h00: Hội nghị công tác thông tin tuyên truyền quý II/2024

Thành phần: - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu. - Đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo, Dân vận của Đảng ủy; - Đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư) các chi bộ; - Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên; - Đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể và cá nhân được phân công trực tiếp quản lý, sử dụng và khai thác các kênh truyền thông, mạng xã hội (theo Thông báo số 34/TB-ĐHL ngày 12/01/2024 của Nhà trường)

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng tham dự)

Địa điểm: Hội trường A. 1002

 

Thứ ba

23/4

08h30: Họp Bộ môn Lịch sử NN&PL

Thành phần: toàn thể giảng viên bộ môn Lịch sử NN&PL

Địa điểm: Văn phòng khoa A.306

 

Thứ tư

24/4

08h30: Hội đồng bảo vệ luận văn các lớp cao học Ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính

Thành phần: theo Quyết định

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

18h30: Hội nghị phục vụ cho công tác quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Thành phần: BTV Đoàn Trường, BCH Đoàn Trường, UB Kiểm tra Đoàn Trường, Bí Thư, Phó Bí thư Đoàn Khoa

(ThS. Vũ Lê Hải Giang tham dự)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

Thứ năm

25/4

08h30: Hội nghị đại biểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành phần: khách mời, đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu từ các đơn vị thuộc trường

Địa điểm: Hội trường C. 302

 

Thứ sáu

26/4

08h00: Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin thời sự quý II/2024

Thành phần: Đảng ủy viên, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh

(TS. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Trần Thị Ánh Minh tham dự)

Địa điểm: Hội trường B (lầu 5) Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (280 An Dương Vương. Quận 5)

 

08h30: Hội nghị cải tiến chất lượng sau kiểm định của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các Khoa, Trưởng các Bộ môn, giảng viên (mỗi Bộ môn cử ít nhất 02 giảng viên); Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm và chuyên viên (mỗi Phòng/Trung tâm cử ít nhất 01 chuyên viên); Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy; Thành viên các nhóm viết chuyên đề cải tiến; Viên chức, người lao động có quan tâm

Địa điểm: Hội trường A. 1002

 

18h00: Ngày hội đổi sách Book Exchange

Thành phần: BCH Đoàn Khoa, CTV Đoàn Khoa, giảng viên, sinh viên có quan tâm

(ThS. Vũ Lê Hải Giang tham dự)

Địa điểm: C203 cơ sở NTT

 

Thứ bảy

27/4

 

 

 

Chủ nhật

28/4

 

 

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top