HỒ SƠ BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2024

Kính gửi Quý Thầy, Cô, các anh chị học viên và các bạn sinh viên, Khoa Luật Hành chính - Nhà nước trân trọng thông tin các văn bản liên quan đến Báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 45 ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh và Khóa 44 ngành Quản trị - Luật như sau:

1. Thông báo số 14/TB-ĐHL về học và thi các học phần chuyên môn thay thế cho các môn thi tốt nghiệp.

Chi tiết xem file Thông báo số 14/TB-ĐHL.doc

2. Kế hoạch số 15/KH-ĐHL về tổ chức thực tập và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.

Chi tiết xem file Kế hoạch số 15/KH-ĐHL.doc

3. Hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Chi tiết xem file Hướng dẫn viết KLTN (2024).doc

4. Danh mục đề tài Khóa luận tốt nghiệp của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Chi tiết xem file Danh mục đề tài KLTN (2024).doc

5. Quy định về Hồ sơ Báo cáo thực tập tốt nghiệp của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Chi tiết xem file Quy định về Hồ sơ BCTT (2024).doc

6. Hướng dẫn Báo cáo thực tập tốt nghiệp của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Chi tiết xem file Hướng dẫn BCTT (2024).doc

7. Mẫu Nhật ký thực tập.

Chi tiết xem file Mẫu Nhật ký thực tập.doc

8. Phiếu đánh giá kết quả thực tập.

Chi tiết xem file Phiếu đánh giá kết quả thực tập.doc

9. Tiêu chí đánh giá kết quả thực tập.

Chi tiết xem file Tiêu chí đánh giá kết quả thực tập.doc

 

Các bạn sinh viên lưu ý:

Đối với các bạn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp:

- Các bạn chủ động tham khảo Danh mục đề tài khóa luận tốt nghiệp mà Khoa đã công bố, lựa chọn đề tài và giảng viên hướng dẫn.

- Các bạn có thể lựa chọn đề tài nằm ngoài Danh mục đề tài khóa luận tốt nghiệp mà Khoa đã công bố và chủ động trao đổi với giảng viên dự định hướng dẫn.

- Tối ngày 19/02/2024, toàn thể Lãnh đạo Khoa và giảng viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước sẽ tổ chức một buổi đối thoại và tư vấn trực tuyến (qua nền tảng Zoom) cho các bạn làm khóa luận tốt nghiệp. Buổi làm việc dự kiến có các nội dung:

1. Sinh viên đã lựa chọn được đề tài và có đề xuất giảng viên hướng dẫn sẽ được Khoa giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn theo đề xuất của sinh viên (có sự cân đối và cân nhắc về chuyên môn và khả năng của giảng viên theo hướng đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho sinh viên).

2. Sinh viên đã lựa chọn được đề tài nhưng chưa đề xuất được giảng viên hướng dẫn sẽ được Khoa giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn có chuyên môn phù hợp với đề tài mà sinh viên đã lựa chọn.

3. Sinh viên chưa lựa chọn được đề tài thì sẽ được Khoa phân công 01 giảng viên để tư vấn, định hướng, gợi ý đề tài cho sinh viên để lựa chọn được đề tài và có giảng viên hướng dẫn.

4. Giải đáp thắc mắc liên quan đến việc làm khóa luận tốt nghiệp tại Khoa Luật Hành chính – Nhà nước.

Địa chỉ phòng Zoom sẽ được thông tin sớm nhất trên trang facebook của Khoa Luật Hành chính – Nhà nước nhé!

Lưu ý: Đối với những bạn ở các Khoa khác có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp ở Khoa Luật Hành chính – Nhà nước thì chủ động làm đơn xin chuyển và nộp cho Lãnh đạo Khoa Luật Hành chính – Nhà nước (TS. Nguyễn Mạnh Hùng, TS. Đặng Tất Dũng, hoặc ThS. Nguyễn Văn Trí). Lãnh đạo Khoa sẽ xem xét: nếu đề tài thuộc các lĩnh vực và chuyên môn của Khoa, giảng viên được đề xuất là giảng viên cơ hữu của Khoa, có trình độ chuyên môn và khả năng phù hợp để hướng dẫn thì Lãnh đạo Khoa sẽ chấp thuận cho bạn chuyển đề tài.

 

Đối với các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập:

- Các bạn chủ động nghiên cứu bộ hồ sơ và mẫu báo cáo thực tập, liên hệ các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp để thực tập theo nhu cầu.

- Vào lúc 19h ngày 20/02/2024, toàn thể Lãnh đạo Khoa và giảng viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước sẽ tổ chức một buổi đối thoại và tư vấn trực tuyến (qua nền tảng Zoom) cho các bạn làm báo cáo thực tập. Buổi làm việc dự kiến có các nội dung:

1. Tư vấn, giới thiệu chỗ thực tập trong trường hợp có sinh viên chưa tìm được nơi thực tập.

2. Thầy, cô sẽ tư vấn định hướng nghề nghiệp tương lai và thực tập theo yêu cầu.

3. Giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc thực tập và nộp báo cáo thực tập về Khoa Luật Hành chính – Nhà nước.

Địa chỉ phòng Zoom sẽ được thông tin sớm nhất trên trang facebook của Khoa Luật Hành chính – Nhà nước nhé!

  

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước mến chúc các bạn sinh viên một kỳ thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp thành công, hiệu quả!


--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top