ĐĂNG KÝ CUỘC THI CUỘC THI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ GIẢ ĐỊNH XÉT XỬ VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

Cuộc thi "Phiên tòa hình sự giả định xét xử vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" dành cho các bạn sinh viên luật đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Luật TP. HCM sẽ được diễn ra từ ngày 10/8/2022 đến ngày 11/9/2022.

Link đăng ký: https://forms.gle/CE5Va58XxzMjkeK49

May be an image of text
--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top