DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC (CHÍNH THỨC)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K44

 

TỔNG CỘNG: 58 ĐỀ TÀI 

STT

HỌ TÊN SINH VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Trần Thị Kim Duyên

MSSV: 1953801014042

Lớp: HC 44A. 1

Nhân tố pháp quyền trong Hiến pháp 1946 và sự kế thừa trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

SĐT: 0908690140

2

Nguyễn Hải Đăng

MSSV: 1953801012033

Lớp: DS 44A. 1

Quy trình lập hiến ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn

 

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

SĐT: 0908690140

 

3

Ninh Thị Hồng Anh

MSSV: 1953801014009

Lớp: HC 44A. 1

hình cơ quan quản lý bầu cử trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

 

ThS. Trần Thị Thu Hà B

SĐT: 0935546069

4

Nguyễn Thu Hà

MSSV: 1953801014048

Lớp: HC 44A. 1

 

Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân quận, Uỷ ban nhân dân phường tại thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và kiến nghị

 

ThS. Trần Thị Thu Hà B

SĐT: 0935546069

5

Nguyễn Huỳnh Thanh Hiếu

MSSV: 1953801014068

Lớp: HC 44

Cơ chế giám sát Hiến pháp ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn

ThS. Trần Thị Thu Hà B

SĐT: 0935546069

6

Phạm Đức Thọ

MSSV: 1953801011277

Lớp: CLC44A

Tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh: lý luận và thực tiễn

ThS. Trần Thị Thu Hà B

SĐT: 0935546069

7

Võ Phượng Anh

Lớp: CLC 44D

Quyền biểu tình của công dân theo pháp luật một số quốc gia và kiến nghị cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Mai Anh

SĐT: 0908720169

8

Trần Thị Bảo Châu

MSSV: 1953801011021

Lớp: TM 44A. 1

Quyền chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Thực trạng và kiến nghị

 

ThS. Nguyễn Mai Anh

SĐT: 0908720169

9

Huỳnh Thanh Bình

MSSV: 1953801011020

Lớp: TM 44A. 1

Quyền trình dự án Luật của Chính phủ - Thực tiễn và kiến nghị

 

ThS. Nguyễn Mai Anh

SĐT: 0908720169

10

Trương Thị Châu

MSSV: 1953801011024

Lớp: TM 44A. 1

hình tự quản địa phương ở một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

 

ThS. Nguyễn Mai Anh

SĐT: 0908720169

11

Trần Nguyễn Dạ Đăng

MSSV: 1953801011028

Lớp: TM 44A. 1

 

Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp tại Singapore và Thái Lan nhìn từ góc độ so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam

 

ThS. Vũ Lê Hải Giang

SĐT: 0397454913

12

Nguyễn Quang Minh

MSSV: 1953801014117

Lớp: HC 44

Pháp luật về trưng cầu dân ý tại một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

 

ThS. Vũ Lê Hải Giang

SĐT: 0397454913

13

Hồ Minh Quang

MSSV: 19538010115178

Lớp: QT 44.2

Nghiên cứu so sánh pháp luật về quyền an tử tại Bỉ và Hà Lan - một số kinh nghiệm cho Việt Nam

 

ThS. Vũ Lê Hải Giang

SĐT: 0397454913

14

Nguyễn Nhật Khánh Băng

MSSV: 1953801012018

Lớp: DS 44A. 1

Đảm bảo quyền trẻ em trước tác động của biến đổi khí hậu – Thực trạng và kiến nghị

 

ThS. Huỳnh Thị Hồng Nhiên

SĐT: 0986431750

15

Nguyễn Thế Thế

MSSV: 1953801014209

Lớp: HC 44B. 1

Mô hình thị trưởng trong tổ chức chính quyền đô thị ở một số quốc gia trên thế giới – Kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Huỳnh Thị Hồng Nhiên

SĐT: 0986431750

16

Thị Trung Hiếu

MSSV: 1953801011072

Lớp: TM 44A. 2

Quy trình lập hiến và những liên hệ với Việt Nam

 

ThS. Trương Thị Minh Thùy

SĐT: 0906173759

17

Lê Phạm Thu Hân

MSSV: 1953801011054

Lớp: TM44

Quyền lập hội theo pháp luật một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

 

ThS. Trương Thị Minh Thùy

SĐT: 0906173759

18

Bùi Sỹ Thái

MSSV: 1953801011251

Lớp: TM 44

Pháp luật Hoa Kỳ về việc bảo đảm tính độc lập của Thẩm phán và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam

 

ThS. Trương Thị Minh Thùy

SĐT: 0906173759

19

Phan Thanh Tuyền

MSSV: 1953801011322

Lớp: TM 44B3

Hoàn thiện pháp luật về giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

 

ThS. Trương Thị Minh Thùy

SĐT: 0906173759

20

Phạm Cao Tiệp

MSSV: 1953801014232

Lớp: HC44

Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay

 

TS. Trần Thị Thu Hà A

SĐT: 0949290877

21

Trịnh Dương Minh Hồng

MSSV: 1953801014078

Lớp: HC 44A

Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường trong chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

 

TS. Trần Thị Thu Hà A

SĐT: 0949290877

22

Phan Minh Thiện

MSSV: 1953801013211

Lớp: HS 44B

Xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực môi trường - Từ thực tiễn ở tỉnh Tây Ninh

 

TS. Đặng Tất Dũng

SĐT: 0979785353

23

Thị Hồng Ngọc

MSSV: 1953801014135

Lớp: HC 44A

Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân quân cấp tỉnh – Từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận

 

TS. Đặng Tất Dũng

SĐT: 0979785353

24

Trịnh Hoàng Hiệp

MSSV: 1853801020082

Lớp: QTL43A

Trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh

 

TS. Đặng Tất Dũng

SĐT: 0979785353

25

Bùi Thị Mỹ Duyên

MSSV: 1953801011041

Lớp: TM44

Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xả nước thải vào môi trường - từ thực tiễn tại TP.HCM

 

TS. Nguyễn Thị Thiện Trí

SĐT: 0919818138

26

Trương Hoàng Long

MSSV: 1953801014109

Lớp: HC44

Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp

 

ThS. Trần Thị Ánh Minh

SĐT: 0907046686

27

Nguyễn Lương Ngọc Phụng

MSSV: 1953801014172

Lớp: HC 44A

Thi tuyển công chức lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

 

ThS. Trương Tư Phước

SĐT: 0903852797

28

Phạm Thị Thương Thương

MSSV: 1953801013218

Lớp: HS44

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng: thực trạng và giải pháp

 

ThS. Mai Thị Lâm

SĐT: 0395174202

29

Trần Kỳ Duyên

MSSV: 1853401020047

Lớp: QTL43B

Chính phủ điện tử (E-Government) – mô hình của thế giới và những bài học đối với Việt Nam

ThS. Vũ Thị Ngọc Dung

SĐT: 0915636316

30

Nguyễn Anh Thư

MSSV: 1853401020258

Lớp: QTL 43B

Điều kiện thụ lý trong giải quyết khiếu nại

 

ThS. Nguyễn Văn Trí

SĐT: 0918996381

31

Nguyễn Đặng Minh Trang

MSSV: 1953801014252

Lớp: HC44B2

Sự kiểm soát của Tư pháp đối với Hành pháp trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền

 

ThS. Nguyễn Văn Trí

SĐT: 0918996381

32

Mai Thị Quỳnh

MSSV: 1953801011235

Lớp: CLC44B

Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng hành hành chính ở Việt Nam

 

TS. Lê Việt Sơn

SĐT: 0902528094

33

 

Mai Thanh Phương

 

Biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ trong tố tụng hành chính

 

TS. Lê Việt Sơn

SĐT: 0902528094

34

Phùng Thị Cẩm Ly

MSSV: 1953801014111

Lớp: HC 44A

Án lệ hành chính – những vấn đề lý luận và thực tiễn

 

TS. Lê Việt Sơn

SĐT: 0902528094

35

Phan Hoài Linh

MSSV: 1853401020130

Lớp: QTL 43

Bảo đảm tranh tụng tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Hoàng Yến

SĐT:0946818085

36

Trần Thị Như Quỳnh

MSSV: 1953801011239

Lớp: TM 44B2

Quyền rút yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện trong tố tụng hành chính

ThS. Nguyễn Hoàng Yến

SĐT:0946818085

37

Huỳnh Ngọc Mẫn

MSSV: 1953801011139

Lớp: TM 44B

Khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai Việt Nam

ThS. Nguyễn Hoàng Yến

SĐT:0946818085

38

Đặng Thị Lệ Thuỷ

MSSV: 1953801014226

Lớp: HC 44B

Thẩm quyền giải quyết khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức của Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính Việt Nam

ThS. Nguyễn Hoàng Yến

SĐT:0946818085

39

Huỳnh Thiên Nga

MSSV: 1953801012158

Lớp: CLC44D

Kháng cáo quá hạn trong tố tụng hành chính

 

ThS. Lê Thị Mơ

SĐT: 0975171302

40

Võ Minh Đo

MSSV: 1953801012034

Lớp: DS 44A

Thẩm quyền sửa bản án sơ thẩm của Hội đồng Giám đốc thẩm trong TTHC

 

ThS. Lê Thị Mơ

SĐT: 0975171302

41

Trần Nguyễn Ánh Minh

MSSV: 1953801012155

Lớp: DS 44

Thay đổi, bổ sung rút kháng cáo trong TTHC

 

ThS. Lê Thị Mơ

SĐT: 0975171302

42

Nguyễn Thị Hồng Hương

MSSV: 1853401020092

Lớp: QTL 43

Khiếu nại trong tố tụng hành chính

 

ThS. Lê Thị Mơ

SĐT: 0975171302

43

Trần Quốc Huỳnh

MSSV: 1953801014089

Lớp: HC 44A

 

Bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo ở Việt Nam hiện nay

 

ThS. Võ Tấn Đào

SĐT: 0936421701

44

Trần Thị Quỳnh Như

MSSV: 1853401020200

Lớp: QTL 43B

 

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức

 

ThS. Võ Tấn Đào

SĐT: 0936421701

45

Nguyễn Diễm Quỳnh

MSSV: 1953801011237

Lớp: TM 44B

 

 

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

 

ThS. Nguyễn Thanh Quyên

SĐT: 0937626848

46

Hữu Trọng

MSSV: 1953801015241

Lớp: QT 44. 3

 

Thẩm quyền của Toà án cấp sơ thẩm

 

ThS. Nguyễn Thanh Quyên

SĐT: 0937626848

47

Phan Như Quỳnh

MSSV: 1953801014191

Lớp: HC 44

Chế định từ chối, thay đổi người tiến hành tố tụng

 

ThS. Nguyễn Thanh Quyên

SĐT: 0937626848

48

Trần Thị Mỹ Nhung

MSSV: 1953801012205

Lớp: CLC44E

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị các quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Tố tụng hành chính

 

ThS. Nguyễn Thanh Quyên

SĐT: 0937626848

49

Đoàn Thị Nhật Quyên

MSSV: 1853401020220

Lớp: QTL 43B

Phạm vi xét xử phúc thẩm trong tố tụng hành chính Việt Nam

 

ThS. Dũng Thị Mỹ Thẩm

SĐT: 0901231506

50

Nguyễn Ý Quyết

MSSV: 1953801012223

Lớp: DS 44A.3

Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính

 

ThS. Dũng Thị Mỹ Thẩm

SĐT: 0901231506

51

Đặng Thị Cẩm Nhung

MSSV: 1953801014164

Lớp: HC 44A

Quyền và nghĩa vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính

 

ThS. Dũng Thị Mỹ Thẩm

SĐT: 0901231506

52

Nguyễn Thị Mỹ Hội

MSSV: 1953801014076

Lớp: HC 44A.2

 

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (từ thực tiễn TP. HCM)

 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

SĐT: 0909371076

53

Bùi Thị Chinh

MSSV: 1953801013024

Lớp: HS 44A

chế kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp của Toà án tại Việt Nam hiện nay

ThS. Đặng Thị Thu Trang

SĐT: 0937231255

54

Phan Trúc Phương

MSSV: 1953801014178

Lớp: HC 44A

Quyền của nhóm xã hội dễ bị tổn thương trong pháp luật phong kiến Việt Nam thế kỉ 15

 

TS. Dương Hồng Thị Phi Phi

SĐT: 0941952009

55

Hoàng Thị Thuỳ Dung

Lớp: CLC 44D

Sự kiểm soát quyền lực của Tổng thống Hoa Kỳ đối với cơ quan lập pháp – nghiên cứu so sánh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Phạm Thị Phương Thảo A

SĐT: 0917719939

56

Nguyễn Phúc Anh

MSSV: 1853801013009

Lớp: HS 44A. 1

Nguyên tắc khi xét xử Thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong Nhà nước pháp quyền

ThS. Lê Thị Thu Thảo

SĐT: 0976275248

57

Phạm Nguyễn Tấn Trường

MSSV: 1953801015246

Lớp: QT 44. 3

Lịch sử tổ chức chính quyền Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh và những kinh nghiệm kế thừa

 

ThS. Nguyễn Phương Thảo

SĐT: 0392209121

58

Trần Thu Hà

MSSV: 1953801015050

Lớp: QT 44. 1

 

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm – Từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

 

ThS. Nguyễn Phương Thảo

SĐT: 0392209121


--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top