HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC, ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'မ HCMC TRƯỜNG ĐAI HỌC LUAT TP. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOALUẬT HÀNH CHÍNH -NHÀ NƯỚC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ XXVII (NĂM HỌC 2022- -2023) Thời gian: ngày 07/9/2023 Địa điểm: Giảng đường A701, A706, A709, B203'

Thời gian: 08h00 ngày 07/9/2023

Thành phần: theo Quyết định, chủ nhiệm đề tài, giảng viên, sinh viên có quan tâm

Địa điểm (cơ sở 1):

Phòng A701: Hội đồng Luật Hành chính

Phòng A706: Hội đồng Luật Hiến pháp

Phòng A709: Hội đồng Lý luận NN & PL và Luật Hiến pháp

Phòng B203: Hội đồng Luật Tố tụng hành chính

Theo dõi chi tiết tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MLKfN6xwXsznFvAkFrxqWZ57pTmkttTK/edit?fbclid=IwAR2aSbA_Gqvmq2-QGj0np3_m1Vy-kJQLFJFLbKP0SUAswzqwdDHAVbMZURQ#gid=788131516

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top