[THÔNG BÁO]BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K44 KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH – NHÀ NƯỚC

Khoa Luật Hành chính – Nhà nước trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm diễn ra Lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 44.

Thời gian: Thứ 3, ngày 04 tháng 7 năm 2023 (từ 07h30 đến 17g00).

Địa điểm: phòng A.706, A.708, A.709, A.710 cơ sở NTT.

Thành phần: Theo Quyết định

Hội đồng cụ thể của từng bộ môn được đính kèm theo các link dưới đây:

BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH, LỊCH SỬ (A.706): https://docs.google.com/file/d/1nvoKwHwnGGoOnL-EsJJVYZKw1DwwudX9/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR2fRVpgJ7U7Pf-e60AOLXKDXQRJmSdlquUxe_oxmfp3T1SG8dIObJQfEPI

BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (A.708, A.709): https://docs.google.com/file/d/1Ufw_2P4fkHAUqVDfOw1H3fffWMlvcVPR/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR2fRVpgJ7U7Pf-e60AOLXKDXQRJmSdlquUxe_oxmfp3T1SG8dIObJQfEPI

BỘ MÔN LUẬT HIẾN PHÁP (A.709, A.710): https://docs.google.com/file/d/1w36wDQWAij97grle8xeyLjr0Atm2RFc8/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR3fD1t9akP3XWZZHFRPCtOSaqYzVTrrw-rHBkP_HHOi3kJNWcnXdUhFhR4

CÁC BẠN SINH VIÊN LƯU Ý THEO DÕI CHÍNH XÁC THỨ TỰ HỘI ĐỒNG ĐỂ CÓ SỰ CHUẨN BỊ CHỦ ĐỘNG NHẤT.

Nguồn: Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top