[THÔNG BÁO] KHOA HÀNH CHÍNH – NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC BUỔI TƯ VẤN VỀ VIỆC VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Khoa Hành chính – Nhà nước sẽ tổ chức buổi tư vấn về việc viết khóa luận tốt nghiệp, thực tập cuối khóa và định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên các lớp Hành chính và Hành chính – Tư pháp Khóa 44 và các bạn sinh viên khác có quan tâm.

Cụ thể:

1. Tư vấn về việc viết khóa luận tốt nghiệp: 

Thời gian: vào lúc 8h30 sáng thứ 5 (ngày 02/02/2023) 

Địa điểm: qua nền tảng ZOOM (Host: Dang Tat Dung; ID:  977 9322 1115; Password: 544567)

Thành phần tham dự: 

- Lãnh đạo Khoa, các Trưởng Bộ môn và tất cả các Giảng viên của Khoa Hành chính.

- Các bạn sinh viên đến từ lớp Hành chính và Hành chính – Tư pháp Khóa 44 đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp và tất cả các bạn sinh viên khoa khác đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, có quan tâm và có nhu cầu viết khóa luận tốt nghiệp với Khoa Hành chính – Nhà nước.

2. Tư vấn về việc thực tập cuối khóa và định hướng nghề nghiệp tương lai:

Thời gian: vào lúc 8h30 sáng thứ 6 (ngày 03/02/2023) 

Địa điểm: qua nền tảng ZOOM (Host: Dang Tat Dung; ID: 957.2757.2920; Password: 385896)

Thành phần tham dự: 

- Lãnh đạo Khoa, các Trưởng Bộ môn, các Cố vấn học tập Khóa 44 và các Giảng viên của Khoa có quan tâm.

- Tất cả các bạn sinh viên Khóa 44 đến từ lớp Hành chính và Hành chính – Tư pháp (kể cả các bạn viết khóa luận tốt nghiệp) và tất cả các bạn sinh viên có quan tâm đến vấn đề thực tập và định hướng nghề nghiệp sắp tới.

Nội dung:

- Thứ nhất, lãnh đạo Khoa sẽ phổ biến về những quy định liên quan đến thực tập cuối khóa như chọn nơi thực tập, viết Báo cáo thực tập, Nhật ký thực tập, giới thiệu nơi thực tập,…

- Thứ hai, các Thầy Cô của Khoa sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề thực tập.

- Thứ ba, các Thầy Cô của Khoa chia sẻ những định hướng nghề nghiệp trong tương lai, cũng như định hướng vấn đề học Cao học nâng cao trình độ.

Khoa Luật Hành chính – Nhà nước trân trọng thông báo đến Quý Thầy, Cô, các bạn sinh viên tham dự.

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top