THÔNG BÁO: LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN K43 KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước trân trọng thông báo: Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K43 Khoa Luật Hành chính - Nhà nước sẽ được tổ chức vào lúc 8g00 sáng Thứ 2, ngày 11 tháng 7 năm 2022.

- Địa điểm: Phòng C201 (Hội đồng 1) và Phòng A608 (Hội đồng 2) (cơ sở Nguyễn Tất Thành).

- Thành phần: Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, quý Thầy, Cô, các bạn học viên, sinh viên, phụ huynh có quan tâm.

- Danh sách Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp và thứ tự bảo vệ đã được niêm yết tại Văn phòng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước (A306 cơ sở Nguyễn Tất Thành).

Trân trọng!

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top