Thông báo nộp báo cáo thực tập và khóa luận sinh viên K42

Theo thông báo mới nhất về thời hạn nộp báo cáo thực tập của phòng đào tạo, khoa HCNN sẽ có một số điều chỉnh như sau:

 

1. Khoa HCNN sẽ nhận Báo cáo thực tập, Khoá luận qua đường bưu điện đối với các trường hợp không bị phòng tỏa, giãn cách. Các bạn sv gửi bưu điện có báo phát theo đúng thời gian về địa chỉ:

Văn phòng Khoa luật Hành chính nhà nước (A306)

Số 2, Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TPHCM

 

2. Đối với báo cáo thực tập: Trường hợp không thể gửi được qua bưu điện do đang bị giãn cách, phong tỏa theo chỉ thị 16, các bạn sv nộp bằng file PDF về Mail của CVHT lớp mình theo thời hạn sau:

 

- Đối với sinh viên có thời gian thực tập kết thúc vào ngày 25/6/2021: Nộp trước ngày 29/06/2021 (thứ 3);

 

- Đối với sinh viên có thời gian thực tập kết thúc vào ngày 09/7/2021: Nộp trước ngày 13/07/2021 (thứ 3).

 

3. Đối với Khoá luận tốt nghiệp: nộp tương tự như Báo cáo thực tập, qua bưu điện hoặc file PDF về Mail của CVHT. Hạn nộp Khoá luận theo thông báo của phòng đào tạo trước ngày 7/7/2021 (thứ 5).

 

LƯU Ý KHI SINH VIÊN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN NHƯ SAU:

Ngoài phong bì thư phải ghi rõ và đầy đủ các thông tin sau:

- Các thông tin của người gửi, người gửi cần ghi:

+ Họ và tên sinh viên:

+ Mã số sinh viên:

+ Lớp:

+ Số điện thoại:

+ Nội dung gửi: “Báo cáo thực tập hoặc khóa luận tốt nghiệp”.

- Các thông tin của người nhận, người gửi cần ghi:

+ Tên Khoa: Khoa luật Hành chính nhà nước (Phòng: A306)

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Đối với file Word và file PDF: Sinh viên gửi qua mail cho trợ lý khoa, trung tâm theo thông tin quy định tại điểm a Mục này. Cụ thể:

- Tiêu đề gửi mail, sinh viên ghi theo cú pháp sau: [Mã số sinh viên] - [Họ và tên] - [Báo cáo thực tập hoặc Khóa luận tốt nghiệp]. Ví dụ:

1. 1753801015432 - Nguyễn Văn A - Báo cáo thực tập;

2. Hoặc: 1753801015431 - Nguyễn Thị B - Khóa luận tốt nghiệp.

- Nội dung gửi mail:

+ Họ và tên sinh viên:

+ Mã số sinh viên:

+ Lớp:

+ Số điện thoại:

+ Nội dung: Có file kèm theo./.

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top