Thông báo về việc nộp Báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp K43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH – NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp Báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp K43

         

          Khoa luật HCNN thông báo tới các em sinh viên về việc nộp Báo cáo thực tập và Khóa luận như sau:

1/ Báo cáo thực tập:

 • Đối với SV thực tập ở những đơn vị mà nội dung thực tập việc liên quan đến chuyên môn của Khoa Luật HC - NN:
 • SV làm báo cáo thực tập theo đúng hình thức, kết cấu và nội dung của Khoa Luật HC -NN.
 • Báo cáo thực tập được in thành 01 quyển (bao gồm: Nhật ký thực tập, Báo cáo kết quả thực tập, Phiếu đánh giá của đơn vị nơi thực tập), đóng giấy bìa cứng.
 • Nộp tại VP Khoa Luật HC – NN.
 • Đối với SV thực tập ở những đơn vị mà nội dung thực tập không thuộc chuyên môn của Khoa Luật HC – NN:
 • SV thực tập nội dung liên quan đến chuyên môn của khoa nào thì làm Báo cáo thực tập theo hình thức, nội dung, kết cấu của khoa đó.
 • SV nộp báo cáo thực tập tại VP Khoa Luật HC – NN, Khoa sẽ chuyển cho khoa chuyên môn để chấm điểm.

  2/ Khoá luận tốt nghiệp:

 • Các lớp thường in bìa khóa luận bìa cứng, màu xanh theo bộ nhận diện thương hiệu của Trường;
 • Các lớp CLC in bìa khóa luận bắng giấy bìa cứng (theo thông báo của phòng Đào tạo);
 • Mỗi SV nộp 04 cuốn khóa luận và 01 đĩa CD;
 • Hình thức trình bày theo như thông báo chung đã được đăng tải trên website của khoa luật HC - NN.
 • Nộp tại VP Khoa Luật HC – NN

  3. Thời gian nộp Báo cáo thực tập và Khoá luận tốt nghiệp:

 • Khoa  nhận Báo cáo thực tập và Khoá luận tốt nghiệp trong 02 ngày, thứ 3 và thứ 4, ngày 28, 29/6/2022 tại Văn phòng Khoa HCNN.

Trân trọng.

 

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top