THÔNG TIN VIỆC LÀM NGÀNH LUẬT

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước trân trọng thông tin đến các bạn sinh viên, học viên:

1. Văn phòng Luật sư Nguyễn Quang Thái và cộng sự (Thai & Partners Law Firm) tuyển dụng nhân viên ngành luật.

Chi tiết xin liên hệ: 0918.918.672 (Luật sư Nguyễn Quang Thái).

2. Chi nhánh công ty Luật Sài Gòn Star tuyển dụng nhân viên ngành luật

Chi tiết xin liên hệ: 0908.268.286 (Luật sư Nguyễn Thiện Đức)

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top