Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trần Thị Thu Hà, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Vào sáng ngày 07/10/2022, tại phòng họp A.905, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường với chủ đề “Chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam” của nghiên cứu sinh (NCS.) Trần Thị Thu Hà, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

Hội đồng đánh giá luận án bao gồm:

1. GS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Trường Đại học Luật Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng;

2. TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Luật TP.HCM - Uỷ viên thư ký;

3. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội - Phản biện 1;

4. PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm, Trường Đại học Luật TP.HCM - Phản biện 2;

5. TS. Lê Thị Hồng Nhung, Trường Đại học Mở TP.HCM - Phản biện 3;

6. PGS.TS. Đỗ Minh Khôi, Trường Đại học Kinh tế - Luật - Uỷ viên Hội đồng; 

7. TS. Đặng Tất Dũng, Trường Đại học Luật TP.HCM - Uỷ viên Hội đồng.

Trong buổi bảo vệ, NCS. Trần Thị Thu Hà đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của mình về đề tài: “Chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam”, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và những đóng góp mới, nổi bật của luận án.

Hội đồng nhận định rằng đây là một chuyên khảo sâu sắc, toàn diện và cập nhật về chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam, kiến giải cặn kẽ, khoa học các vấn đề thuộc nền tảng lý luận - pháp lý của chế định Thủ tướng Chính phủ, đánh giá công phu thực trạng pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất được những giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm hoàn thiện chế định này. Dù đề tài có nội dung phong phú, phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành, NCS. Trần Thị Thu Hà đã giải quyết vấn đề khá mạch lạc, hấp dẫn, có nhiều phát hiện mới, nhiều lập luận sắc sảo, thể hiện sự tích cực, chủ động, tinh thần say mê nghiên cứu trong việc tự khảo sát, tổng hợp các số liệu từ các nguồn thông tin được cung cấp chính thức bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, do vậy những điểm hạn chế và bất cập trong chế định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam được tác giả phân tích, chứng minh thuyết phục. Các Ủy viên phản biện cũng đồng tình rằng đây  tài liệu tham khảo có giá trị cho những người nghiên cứu về Luật Hiến pháp – Luật Hành chính. NCS. Trần Thị Thu Hà cũng thể hiện kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn sâu sắc khi trả lời các câu hỏi của Hội đồng một cách mạch lạc, tự tin.