BUỔI HỌP KHOA ĐỊNH KỲ THÁNG 04/2023 THÔNG QUA NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Vào lúc 14h00 ngày 12/4/2023 tại Văn phòng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã diễn ra các cuộc họp chi bộ và họp khoa định kỳ để triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới dưới sự chủ tọa của TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng khoa Luật Hành chính Nhà nước, cụ thể: 
1. Giảng viên Khoa Luật HCNN đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và thiết thực nhằm hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 2030 – 2045;
2. Lãnh đạo Khoa triển khai chương trình quản lý sinh viên để nắm bắt tình hình hoạt động đoàn – hội, nghiên cứu khoa học, học tiếng anh,… nhằm tăng cường mối quan hệ giữa sinh viên và Khoa Luật Hành chính – Nhà nước;
3. Lãnh đạo Khoa thông qua kế hoạch làm việc của các giảng viên trong Khoa; phân công các nhiệm vụ về nghiên cứu, tổng thuật tài liệu; chỉ đạo tăng cường sinh hoạt chuyên môn giữa các Bộ môn; sắp xếp lịch trình và phân công các nghiên cứu sinh về sinh hoạt chuyên môn cùng Bộ môn;
4. Tại cuộc họp, giảng viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua tập sự cho 02 giảng viên trẻ Nguyễn Việt Anh Lân và Lê Hòa Khánh.
5. Ts. Đặng Tất Dũng trình bày những điểm mới của Quy chế tính điểm NCKH cho Giảng viên;
6. Ts. Lê Việt Sơn trình bày kế hoạch Hội thảo cấp khoa vào 6/2023;
7. ThS. Vũ Lê Hải Giang - Bí thư Đoàn Khoa báo cáo trước Khoa về tình hình hoạt động của Đoàn Khoa – Liên Chi hội trong tháng 3 (Tháng Thanh niên) vừa qua và những định hướng trong tháng 4 sắp tới, đặc biệt chương trình “Nhà lãnh đạo tương lai” do Đoàn Khoa tổ chức;
8. Lãnh đạo Khoa thống nhất chương trình du lịch hè vào tháng 8/2023 với tour Bắc Kinh - Trung Quốc.