CHÚC MỪNG 58 HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH – NHÀ NƯỚC ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sau 03 tháng “dùi mài kinh sử”, dưới sự hướng dẫn tận tình và chu đáo của các thầy cô là giảng viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, trong hai ngày 28/6 và ngày 04/7/2023, 58 sinh viên đã thành công bảo vệ đề tài khóa luận tốt nghiệp thuộc các lĩnh vực Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Tố tụng hành chính, và Lịch sử nhà nước và pháp luật. Trong đó, có 07 đề tài đến từ các lớp Chất lượng cao. 

58 khóa luận tốt nghiệp của Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đều đạt kết quả cao, xứng đáng với thái độ nghiêm túc, say mê và sự nỗ lực trong thời gian dài của các bạn sinh viên, dưới sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của thầy cô giảng viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước.