HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI LÃNH ĐẠO KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH – NHÀ NƯỚC

Vào ngày 25 tháng 5 tại hai cơ sở Nguyễn Tất Thành và Bình Triệu, Khoa luật Hành Chính - Nhà Nước đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo khoa với sinh viên các lớp Hành chính khoá 45, 46, 47 và các lớp Hành chính - Tư pháp 45D, 46D, 47D.

Hội nghị vinh dự đón tiếp:

Về phía Khoa Luật Hành chính – Nhà nước:

1. Lãnh đạo Khoa:

- TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước;

- TS. Đặng Tất Dũng - Phó Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước;

2. Các Thầy, Cô là cán bộ chủ chốt Khoa:

- TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai - Phụ trách Bộ môn Lý luận nhà nước & pháp luật;

- TS. Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Hành chính;

- TS. Dương Hồng Thị Phi Phi - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Lịch sử nhà nước & Pháp luật;

- TS. Lê Việt Sơn - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Tố tụng hành chính;

- ThS. NCS. Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Hiến pháp;

ThS. Vũ Lê Hải Giang - Bí thư Đoàn Khoa

Cùng các Thầy/Cô là cố vấn học tập của các lớp Hành chính và CLC Hành chính – Tư pháp và toàn bộ sinh viên K45, K46, K47 Khoa Luật Hành chính – Nhà nước và sinh viên các lớp Hành chính - Tư pháp 45D, 46D, 47D.