Hơn 400 sinh viên nô nức tham gia Ngày hội Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XXVII Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2022 - 2023

Vào sáng ngày 12/10/2022 tại Phòng C107 (cơ sở Nguyễn Tất Thành), Ngày hội Nghiên cứu khoa học của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngày hội NCKH năm nay vinh dự được đón tiếp:

1. TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Bí thư Chi ủy

2. TS. Đặng Tất Dũng - Phó Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

3. TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai - Phụ trách Bộ môn Lý luận Nhà nước & Pháp luật

4. TS. Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng phụ trách Bộ môn Luật Hành chính

5. NCS. ThS. Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng phụ trách Bộ môn Luật Hiến pháp

6. NCS. ThS. Nguyễn Hoàng Yến - Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

7. ThS. Hoàng Việt - Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

8. ThS. Nguyễn Thanh Quyên - Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

9. ThS. Vũ Lê Hải Giang - Bí thư Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Cùng 11 nhóm nghiên cứu đã nghiệm thu công trình NCKH trong năm 2021-2022 và hơn 400 sinh viên quan tâm tham gia, đến từ rất nhiều chuyên ngành và chương trình đào tạo khác nhau như sinh viên các lớp Thương mại, Dân sự, Hình sự, các lớp Chất lượng cao,... Trong đó có nhiều bạn sinh viên có thành tích xuất sắc ở các Khoa khác cũng tham dự và đăng ký đề tài ở Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.