KẾT QUẢ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH – NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2022 -2023

Trong năm học vừa qua, tập thể Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của năm học 2022 – 2023 và đạt được những thành tích sau:

Thứ nhất, 100% thành viên của Khoa Luật Hành chính – Nhà nước “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Thứ hai, có 10 Thầy Cô “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” gồm:

1. TS. Nguyễn Mạnh Hùng

2. TS. Đặng Tất Dũng

3. TS. Nguyễn Thị Thiện Trí

4. ThS. Vũ Lê Hải Giang

5. ThS. Nguyễn Thanh Quyên

6. TS. Trần Thị Thu Hà A

7. ThS. Nguyễn Mai Anh

8. ThS. Huỳnh Thị Hồng Nhiên

9. ThS. Lê Thị Mơ

10. ThS. Hoàng Việt

Thứ ba, có 5 Thầy Cô đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” gồm:

1.  TS. Nguyễn Mạnh Hùng

2. TS. Đặng Tất Dũng

3. TS. Nguyễn Thị Thiện Trí

4. ThS. Vũ Lê Hải Giang

5. ThS. Nguyễn Thanh Quyên

Thứ tư, đặc biệt: TS. Đặng Tất Dũng – Phó trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cấp Bộ vì có thành tích xuất sắc năm học 2022 – 2023 và Tập thể Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2022 – 2023.

Xin chúc mừng các tất cả Thầy Cô Khoa Luật Hành chính – Nhà nước.

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top