Chúc mừng Chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chúc mừng các đồng chí trong tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử vào Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025, gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Chi bộ;

2. Đồng chí Dương Hồng Thị Phi Phi – Phó Bí thư Chi bộ;

3. Đồng chí Trần Thị Thu Hà – Chi ủy viên.

Toàn cảnh buổi làm việc Đại hội Chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước

Đại hội (được tổ chức vào buổi sáng ngày 20/9/2022, tại phòng họp A905 Trường Đại học Luật cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4) cũng đã tập trung nghe và thảo luận về Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước nhiệm kỳ 2022 – 2025, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước nhiệm kỳ 2022 – 2025 với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mới, trong đó bao gồm hệ thống các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. 100 % đảng viên là giảng viên được phân loại, đánh giá viên chức hàng năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. 100% Đảng viên được phân loại hàng năm: Hoàn thành tốt nhiệm nhiệm vụ.

3. Kết quả phân loại Chi bộ hàng năm đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

4. Tổ chức được ít nhất 05 Hội thảo/Tọa đàm khoa học cấp khoa, cấp Trường.

5. 100% đảng viên có ít nhất 01 bài viết/năm đăng trên các tạp chí khoa học hoặc 1 Chương sách/năm.

6. Kết nạp Đảng ít nhất 02 quần chúng trong nhiệm kỳ.

7. Tổ chức ít nhất 01 buổi gặp gỡ, nói chuyện chuyên đề với sinh viên về thực tiễn thực hiện chính sách nhà nước và pháp luật.

8. Có ít nhất 02 đảng viên/quần chúng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường.

9. Có ít nhất 01 đảng viên/quần chúng đăng ký chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.