Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo Khoa, cố vấn học tập và lớp trưởng lớp về công tác an ninh sinh viên và xét điểm rèn luyện Học kỳ II năm học 2022-2023

Vào 8h30 ngày 07/10/2023 tại giảng đường C203, Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo Khoa, cố vấn học tập và lớp trưởng lớp về công tác an ninh sinh viên và xét điểm rèn luyện Học kỳ II năm học 2022-2023.

Hội nghị có sự tham dự của:

1. TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước.

2. ThS. Nguyễn Văn Trí – Phó Trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước

3. Toàn thể cố vấn học tập và lớp trưởng các lớp Hành chính K45, K46, K47 và CLC46D, CLC47D.

Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng:

1. TS. Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Khoa Luật Hành chính – Nhà nước thông tin đến các lớp những chương trình mà Khoa thực hiện trong thời gian tới gồm:

- Ngày hội NCKH sinh viên của Khoa được tổ chức vào 13h30 ngày 11/10/2023 tại phòng D501 cơ sở Bình Triệu.

- Buổi Gặp gỡ, giao lưu Lãnh đạo Khoa và Tân sinh viên K48 sẽ được dự kiến tổ chức vào ngày 15/10/2023 tại cơ sở Bình Triệu.

- Hội thảo khoa học cấp Trường “Hiến pháp 2013 – 10 năm triển khai thi hành” sẽ được tổ chức vào sáng ngày 16/10/2023 tại Hội trường A1002 cơ sở Nguyễn Tất Thành.

2. Đoàn Khoa thông báo các biện pháp hỗ trợ sinh viên học tiếng Anh và đề nghị các lớp trưởng bám sát tình hình của từng sinh viên trong lớp của mình. Nếu có sinh viên nào chưa có kế hoạch học tiếng Anh, hoặc đến tháng 03/2024 chưa có chứng chỉ ngoại ngữ đủ chuẩn để tốt nghiệp thì lớp trưởng phải báo cáo và giải trình với Khoa. Lãnh đạo Khoa cũng đề nghị Cố vấn học tập theo dõi và đôn đốc tình hình học tiếng Anh của sinh viên lớp mình.

3. Lãnh đạo Khoa đề nghị cố vấn học tập và ban cán sự có phương án để khắc phục tình trạng đi học trễ, nghỉ học của sinh viên các lớp K46, K47. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Khoa nhắc nhở các lớp trưởng chú ý theo dõi tình hình an ninh sinh viên và dư luận sinh viên trong lớp.

4. Lãnh đạo Khoa lắng nghe ý kiến và giải đáp thắc mắc từ các lớp trưởng liên quan đến công tác sinh viên và phong trào thanh niên nói chung.

5. ThS. Nguyễn Văn Trí cùng các cố vấn học tập tiến hành xét điểm rèn luyện đối với từng lớp.