Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước chung tay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Chiều ngày 12/10/2022, tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2021 - 2022. Nhằm ghi nhận những đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa và Trường trong năm học 2021 - 2022, Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng tập thể và các cá nhân thuộc Đoàn khoa Luật Hành chính - Nhà nước có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022. Cụ thể:

1. Tập thể Đoàn khoa Luật Hành chính - Nhà nước vinh dự được Ban Chấp hành Đoàn Trường khen tặng là “Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022”.