Quỹ học bổng "Nâng bước thành công"

(Dành riêng cho sinh viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước và sinh viên các lớp Chất lượng cao Hành chính - Tư pháp)

Nhằm đánh giá, ghi nhận và biểu dương những sinh viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện, và nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước hiếu học có hoàn cảnh khó khăn và nhằm khuyến khích, động viên các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội.Khoa Luật Hành chính - Nhà nước cùng Đoàn Khoa đã thành công gây quỹ học bổng “Nâng bước thành công” dành riêng cho sinh viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước và sinh viên các lớp Chất lượng cao Hành chính - Tư pháp.

Các loại học bổng và cách thức nhận bao gồm:

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐOÀN RƯỜNG ĐẠI HỌC UẬT TP.H HÍMINH BAN CHẤP ĐOÀN KHOA UẬT HÀNH CHÍNH -NHÀ NƯỚC Û ĐƠNVỊTAITRỢ HỌC BỔ»NG DÀNH CHO THỦ KHOA TỐT NGHIỆP KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Đối tượng: Sinh viên Khóa 44 Khoa Luật Hành chính Nhà nước Điều kiện: Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của Khoa niên khóa 2019- 2023 Mức trao học bổng: 3.000.000 đồng/suất'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐOÀN RƯỜNG ẠHỌC UÂT P.HỒ HỒ»’ HÍMINH BAN CHẤP ĐOÀN KHOA UẬT HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐƠNV!TÀITRỢ HỌC Bá»NG DÀNH CHO THỦ KHOA TỐT NGHIỆP LỚP CHẤT LƯỢNG CAO HÀNH CHÍNH TƯPHÁP Đối tượng: Sinh viên Khóa 44 lớp Chất lượng cao Hành chính Tư pháp Điều kiện: Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa lớp Chất lượng cao Hành chính Tư pháp niên khóa 2019 2023 Mức trao học bồng: 3.000.000 đồng/suất đồng/suất'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐOÀNTRUNGAIHQCLUATR.HOGCHIMINH HÍMINH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠIH LUẬT TP.H BAN CHẤP ĐOÀN KHOA UẬT HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐƠNVỊTAITRỢ HỌC BỔ»NG DÀNH CHO NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠT GIẢI NHẤT CẤP KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH- NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2022 2023 Đối tượng: Nhóm NCKH làm đề tài thuộc Khoa Luật Hành chính Nhà nước Điều kiện: Nhóm sinh viên đạt giải Nhất NCKH cấp Khoa Luật Hành chính Nhà nước năm học 2022- 2023 Mức trao học bồng: 3.000.000 đồng/suất'

Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'ĐOÀN TRƯỜNG UÂTTP P.HỐ BAN CHẤP ĐOÀN KHOA UẬT HÀNH CHÍNH NHÀ Û ĐƠNVỊTAITRỢ HỌC Bá»NG DÀNH CHO SINH VIÊN VƯỢT KHà Đối tượng: Sinh viên Khoa Luật Hành chính Nhà nước và sinh viên lớp Chất lượng cao Hành chính Tư pháp các Khóa 45, 46, 47 Điều kiện: +Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Điểm trung bình năm học 2022 2023 và điểm trung bình chung toàn khóa học tính đến thời điểm nộp hồ sơ ứng tuyển đạt từ 2.7 trở lên (thang điểm 4) Mức trao học bồng: 5.000.000 đồng/suất Số lượng: 5 suất'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐOÀN RƯỜNG ĐAI HỌC HÍMINH BAN CHẤP ĐOÀN KHOA UẬT HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐƠNVỊTAITRỢ HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN Cä TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH XUẤT SẮC Đối tượng: Sinh viên Khoa Luật Hành chính Nhà nước và sinh viên lớp Chất lượng cao Hành chính Tư pháp các Khóa 45, 46, 47, 48 Điều kiện: Sinh viên có chứng chỉ tiếng anh IELTS từ 6.5 trở lên (thi sau ngày 01/01/2023) Mức trao học bổng: 3.000.000 đồng/suất'

Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'ĐOÀN TRƯỜNG ALHOC UẬT HÍMINH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA UẬT HÀNH CHÍNH -NHÀ NƯỚC Û ĐƠNVỊTAITRỢ HỌC BỔ»NG DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN -HỘI THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN -HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN Đối tượng: Cán bộ Đoàn- Hội Khoa Luật Hành chính -Nhà nước và lớp Chất lượng cao Hành chính Tư pháp các Khóa 45, 46, 47 Mức trao học bổng: 2.500.000 đồng/suất Số lượng: 2 suất'

Đối tượng nhận học bổng là sinh viên chính quy Khóa 44, Khóa 45, Khóa 46, Khóa 47, Khóa 48 Khoa Luật Hành chính – Nhà nước và sinh viên các lớp Chất lượng cao Hành chính – Tư pháp Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận hồ sơ: từ 26/09/2023 đến 05/10/2023 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

+ Buổi sáng: 8h30 – 11h30

+ Buổi chiều: 13h30 – 15h30

Địa điểm nhận hồ sơ: Các hồ sơ ứng tuyển học bổng xin gửi về Văn phòng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước (Phòng A.306 cơ sở Nguyễn Tất Thành)

Thời điểm công bố kết quả: ngày 06/10/2023.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đoàn khoa Luật Hành Chính - Trường ĐH Luật TP HCM (https://www.facebook.com/dkhanhchinh)

Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã tài trợ cho Quỹ học bổng “Nâng bước thành công”. Sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân là động lực và là sự tiếp sức to lớn giúp các bạn sinh viên của Khoa tiếp tục theo đuổi phấn đấu, hoàn thành con đường học tập của mình một cách ý nghĩa nhất.

Danh sách quý mạnh thường quân đã tài trợ cho Quỹ học bổng “Nâng bước thành công”:

- Trung tâm tiếng Anh CJ English (https://www.cjenglish.net/)

- Công ty Luật Hợp danh Nam Trí Việt (https://namtriviet.vn/)

- Phụ huynh sinh viên

Nguồn: Đoàn Khoa Luật Hành chính - Trường ĐH Luật TP. HCM

 
--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top