Hội nghị giao ban cơ sở Đoàn học kỳ I của Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, Đoàn khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã tổ chức Hội nghị Giao ban cơ sở Đoàn học kỳ I. Tại hội nghị đã nhất trí thực hiện các nội dung như sau:

1. Triển khai các công tác và giải đáp các thắc mắc về Đại hội Chi đoàn sắp tới.

2. Triển khai công tác phát triển Đảng, khuyến khích Khoá 45 đẩy mạnh để kịp thời cho đoàn viên được kết nạp Đảng trước khi ra trường.

3. Phổ biến các hoạt động cho tập huấn cán bộ Đoàn mà Đoàn Khoa sắp tổ chức.

4. Tuyên truyền phổ biến đăng ký và thực hiện Phong cách Sinh viên Luật, tiêu chí phân loại đoàn viên và định hướng về các tiêu chí xét danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

5. Thông báo đẩy mạnh tới các hoạt động định hướng cho Đoàn viên tham gia Nghiên cứu khoa học.

6. Các Chi đoàn báo cáo công tác trong học kỳ vừa qua.