Lê ra mắt Nhóm tu dưỡng - rèn luyện Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Thực hiện hướng dẫn số 358 – HD/ĐU ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Đảng ủy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức tại Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, đồng thời nhằm tạo môi trường rèn luyện và giúp đoàn viên ưu tú, cảm tình Đảng và Đảng viên dự bị, Đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt đoàn trưởng thành hơn về mặt nhận thức và hành động cách mạng trong thực tiễn, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 21/3/2023 tại phòng E.601 Chi ủy chi bộ sinh viên 3 đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Nhóm Tu dưỡng rèn luyện khoa Luật Hình chính - Nhà nước.

Tại buổi lễ ra mắt có sự góp mặt của các đồng chí:

- Về phía Đoàn trường có: Đồng chí Trần Thị Phương Thảo - UV BTV Đoàn trường, Phó trưởng ban kiểm tra Đoàn trường.

- Về phía Chi bộ sinh viên 3 có: Đồng chí Võ Tấn Đào - Bí thư Chi bộ Sinh viên 3

- Về phía Đoàn khoa Luật Hành chính - Nhà nước có: Đồng chí Vũ Lê Hải Giang - Bí thư Đoàn khoa Luật Hành chính - Nhà nước Cùng toàn thể các đồng chí là đảng viên, cảm tình Đảng và Đoàn viên ưu tú thuộc khoa luật Hành chính - Nhà nước

Mở đầu Đ/c Trần Phương Thảo - Uỷ viên BTV Đoàn trường, Phó ban Ủy ban kiểm tra Đoàn trường công bố quyết định thành lập nhóm Tu dưỡng, rèn luyện, ra mắt Ban Điều hành Nhóm tu dưỡng rèn luyện khoa Luật Hành chính - Nhà nước với các nhân sự như sau: Đ/c Trương Thị Minh Thuỳ - Nhóm trưởng; Đ/c Trần Kim Hương - Nhóm phó; Đ/c Ông Kim Bảo - Thành Viên; Đ/c Phạm Nhật Quang - Thành viên; Đ/c Lý Mộng Thuỳ Ngân - Thành viên

Tiếp đó Đồng chí Võ Tấn Đào thông qua quy chế, chương trình hành động của Nhóm và lấy ý kiến của các thành viên trong Nhóm.