Ngày hội đổi sách - Book Exchange 2023

Từ ngày 20/3 đến 30/3, Đoàn Khoa Luật Hành chính - Nhà nước đã tổ chức chuỗi hoạt động tặng sách - đổi sách - mua sách nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội "tặng sách cũ, mang sách mới về nhà".

Chương trình diễn ra đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ từ các bạn sinh viên.

Có rất đông các bạn đến để đổi sách và mua sách.