Sinh hoạt nhóm tu dưỡng rèn luyện định kỳ

Vào lúc 18 giờ 45 phút tại phòng A.905 nhóm Tu dưỡng Rèn luyện khoa Luật Hành chính - Nhà nước tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ của nhóm.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Trương Thị Minh Thuỳ - Trưởng nhóm điều hành buổi sinh hoạt đã triển khai cho các đồng chí trong nhóm nắm được những nội dung cơ bản trong quy chế hoạt động của nhóm. Tiếp tục buổi sinh hoạt, Đồng chí Võ Tấn Đào – Bí thư Chi bộ Sinh viên 3 trao đổi và hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đối với các đồng chí Đoàn viên ưu tú đang làm hồ sơ Kết nạp Đảng để các đồng chí nhanh chóng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tiếp theo Ban điều hành nhóm tổ chức một trò chơi nhỏ nhằm tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm nắm được các thông tin cơ bản về nhóm tu dưỡng rèn luyện, chi bộ sinh viên 3, Đảng bộ trường, các quy chế thủ tục kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú và thủ tục chuyển đảng chính thức dành cho Đảng viên dự bị.

Trải qua trò chơi một cách nhiệt tình, tích cực và sôi nổi của các đồng chí, thì ban điều hành nhóm tu dưỡng đã chọn ra 3 đồng chí có thành tích xuất sắc nhất để trao những phần quà nhỏ. Kết thúc buổi sinh hoạt đồng chí Thuỳ nhấn mạnh các thành viên của nhóm rèn luyện tu dưỡng đều là những đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ do đó mong muốn các đồng chí cố gắng phát huy tốt hơn vai trò thành viên của nhóm tu dưỡng rèn luyện.