GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO NHÀ PHÁT TRIỂN ROOM XX - MÔ PHỎNG CƠ CHẾ RÀ SOÁT ĐỊNH KỲ PHỔ QUÁT (UPR) (ĐỢT 2)

Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 01/09/2022, tổ chức Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã cung cấp một khoá Tập huấn về cách thực hiện mô phỏng Room XX (Phòng 20) để thực hiện việc tiến trình rà soát Nhân quyền thực tế đã diễn ra tại Geneve, Thụy Sĩ.

Buổi tập huấn này được diễn ra tại Toà nhà GreenHouse UN tại thủ đô Hà Nội, buổi tập huấn này đã cung cấp kiến thức về Nhân quyền quốc tế và cách thực hiện buổi mô phỏng UPR. Khoa Luật Hành chính - Nhà nước đã cử Thạc sĩ Nguyễn Việt Anh Lân, một giảng viên trẻ của Khoa để tham gia và học tập với mong muốn thực hiện phiên mô phỏng UPR tại Trường ta và lồng ghép vào nội dung môn học về Quyền Con người, quyền công dân (Human Rights and citizens' rights).

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top