GIỚI THIỆU HỘI THẢO "PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ

Trong thời gian qua, công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện với quyết tâm chính trị rất cao và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan không ngừng được ban hành, sửa đổi bổ sung đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, một số vụ việc xử lý còn kéo dài, thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp… Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã bộc lộ những bất cập.

Để đóng góp những cơ sở lý luận và pháp lý cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc tổ chức Hội thảo “Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam – Những vấn đề pháp lý” trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa cấp thiết về khoa học pháp lý và khoa học thực tiễn.

Hội thảo đặt ra các mục tiêu cụ thể sau: i) Làm rõ những quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; ii) Tìm ra những bất cập, hạn chế trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; iii) Làm rõ những bất cập, hạn chế trong thực tiễn áp dụng những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; iv) Kiến nghị sửa đổi những điểm bất cập, hạn chế đối với những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Hội thảo dự kiến chia thành 2 phiên với sự tham gia của các Nhà khoa học trong và ngoài trường. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 20 tham luận của các tác giả với nhiều chủ đề đa dạng tập trung vào việc: nhận diện tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; kiểm soát quyền lực nhà nước với việc phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam; phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Hội thảo hứa hẹn sẽ tạo diễn đàn pháp lý để trao đổi những vấn đề lý luận, những quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật phòng, chống tham nhũng từ đó đưa ra những kiến nghị, góp ý khoa học cho việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp vào lúc 8 giờ 00 ngày 14/10/2022 (thứ sáu), tại Hội trường 1002, Trường Đại học Luật Tp.HCM, số 02, Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp.HCM.

Trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự!

(Nguồn: Giới thiệu Hội thảo “Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam – Những vấn đề pháp lý” (hcmulaw.edu.vn))

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top