HỘI THẢO CẤP KHOA “PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ”

Sáng ngày 14/10/2022, Khoa Luật Hành chính – Nhà nước Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa “Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam – Những vấn đề pháp lý” tại Hội trường A1002, cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Hội thảo có sự hiện diện của TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Khoa Luật Hành chính Nhà nước; TS. Đặng Tất Dũng – Phó Trưởng Khoa Luật Hành chính Nhà nước; TS. Lê Việt Sơn – Phó Trưởng Bộ môn Luật Tố tụng hành chính; TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai – Phụ trách bộ môn lý luận nhà nước; TS. Dương Hồng Thị Phi Phi – Phó Trưởng Bộ Môn Lịch sử Nhà nước và pháp luật và các Thầy, Cô Khoa Luật Hành chính nhà nước. Về phía khách mời có sự tham dự của Ths. NCS Nguyễn Tú Anh – Phó Phòng Thanh Tra, TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng – Giảng viên Khoa Luật Hình sự cùng với hơn 100 sinh viên đến từ các khoa, các lớp thuộc chương trình đào tạo đặc biệt chất lượng cao.

Mở đầu Hội thảo là bài phát biểu khai mạc Hội thảo của TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước. Theo đó, bài phát biểu của Thầy đã nhấn mạnh lý do, ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo: “Trong thời gian vừa qua, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng ở nước ta đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo rất quyết liệt của Đảng, Nhà nước, từ đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, công tác cán bộ cải cách hành chính bảo đảm tính công khai, minh bạch; xác định rõ trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, một số vụ việc xử lý còn kéo dài, thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp… Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã bộc lộ những bất cập. Để đóng góp những cơ sở lý luận và pháp lý cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc tổ chức Hội thảo “Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam – Những vấn đề pháp lý” trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa cấp thiết về khoa học pháp lý và khoa học thực tiễn”.