GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO NHÀ PHÁT TRIỂN ROOM XX - MÔ PHỎNG CƠ CHẾ RÀ SOÁT ĐỊNH KỲ PHỔ QUÁT (UPR)

Trong hai ngày 19/8 và 20/8/2022, giảng viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã tham gia Chương trình dành cho nhà tổ chức Room XX (Phòng 20) - Mô phỏng cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR)*. Chương trình được tổ chức và thực hiện bởi Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Room XX.

Chương trình dành cho nhà tổ chức Room XX là chương trình mô phỏng cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Hội đồng nhân quyền với đối tượng tham gia chính là những giảng viên, nhà nghiên cứu tại các viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước giảng dạy và nghiên cứu về nhân quyền. Tên của chương trình được lấy cảm hứng từ Hội trường số 20, trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ nơi diễn ra các phiên họp của Hội đồng Nhân quyền.

Nội dung của Chương trình xoay quanh tiến trình UPR nói riêng và các nội dung về nhân quyền nói chung, các công cụ học tập trực tuyến và các nền tảng tìm kiếm thông tin về UPR. Chương trình cũng nhấn mạnh đến phương pháp thiết lập một hoạt động giáo dục nhân quyền và thiết kế một chương trình mô phỏng UPR. Chương trình được tổ chức thành 02 đợt: Đợt 1 đã diễn ra trên nền tảng online trong hai ngày 19 và 20/8; Đợt 2 sẽ diễn ra trực tiếp tại Hà Nội từ ngày 29/8 đến 31/8/2022.

(Hình ảnh từ bài đăng của cô Diana Torres (Assistant Resident Representative, Head of Governance and Participation, UNDP Vietnam) trên mạng xã hội Tweet. Link: https://mobile.twitter.com/politicallife/status/1560626040191340548/photo/1)

Chương trình quy tụ nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu từ các trường đại học, các viện nghiên cứu như Viện Nhà nước – Pháp luật, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Cần Thơ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Mình,… Các Thầy, Cô Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã đại diện cho Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Đợt 1 như Tiến sĩ Đặng Tất Dũng, Thạc sĩ Nguyễn Mai Anh, Thạc sĩ Đặng Thị Thu Trang, Thạc sĩ Vũ Lê Hải Giang, Thạc sĩ Huỳnh Thị Hồng Nhiên, Thạc sĩ Phạm Thị Phương Thảo, Thạc sĩ Nguyễn Việt Anh Lân…

*Chú thích: Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) là cơ chế hướng đến cải thiện tình hình nhân quyền ở tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Đây là một sáng kiến quan trọng của Hội đồng Nhân quyền trên cơ sở bình đẳng giữa các quốc gia.

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top