Buổi Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước (đợt 2)

Sáng ngày 08/09/2022, vào lúc 08h00 tại phòng A.905 NTT đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2021 – 2022 (lần 2) của Khoa Luật Hành chính – Nhà nước.

Buổi nghiệm thu có sự tham dự của:

Chủ tịch Hội đồng: TS. Đặng Tất Dũng

Thư kýHội đồng: ThS. Huỳnh Thị Hồng Nhiên

Các Thầy/Cô được phân công là phản biện và ủy viên trong các Hội đồng.

* Cùng sự góp mặt đông đủ của các bạn sinh viên là thành viên của các nhóm NCKH.