Hội đồng chấm thuyết minh đề tài NCKH sinh viên - Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm 2023

Khoa Luật Hành chính – Nhà nước trân trọng thông báo đến các nhóm NCKH sinh viên thời gian và địa điểm/hình thức tổ chức Hội đồng chấm thuyết minh đề tài NCKH năm học 2023-2024.

Cụ thể như sau:

NHÓM ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

Thời gian: 14h00 ngày 13/12/2023 (Chiều thứ Tư)

Hình thức: Trực tiếp tại giảng đường A706 (cơ sở Nguyễn Tất Thành)

Link danh sách đề tài: LỊCH CHẤM THUYẾT MINH CÁC ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Thời gian: 8h30 ngày 11/12/2023 (Sáng thứ Hai)

Hình thức: Trực tuyến thông qua phần mềm Zoom (ID: 5760845560 ; Passcode: 509548; Link: https://zoom.us/j/5760845560...)

Link danh sách đề tài: LỊCH CHẤM THUYẾT MINH LĨNH VỰC LUẬT TTHC

BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian: 19h ngày 15/12/2023 (Tối thứ Sáu)

Hình thức: Trực tuyến thông qua phần mềm Zoom (ID: 4282285833 ; Pass: 22222)

Link danh sách đề tài: LỊCH CHẤM THUYẾT MINH LĨNH VỰC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

BỘ MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian: 14h00 ngày 05/12/2023 (Chiều thứ Ba)

Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Zoom (ID: 432 504 6440; Passcode: 670020)

Link danh sách đề tài: LỊCH CHẤM THUYẾT MINH LĨNH VỰC LLNN&PL 

BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

Thời gian: 8h00 đến 11h00 ngày 11/12/2023 (Sáng thứ Hai)

Hình thức: Trực tuyến thông qua nền tảng Zoom (Link: https://zoom.us/j/2515041325 ; Passcode: 392294)

Link danh sách đề tài: LỊCH CHẤM THUYẾT MINH LĨNH VỰC LUẬT HÀNH CHÍNH

BỘ MÔN LUẬT HIẾN PHÁP

Thời gian: 08h00 ngày 12/12/2023 (Sáng thứ Ba)

Hình thức:

Hội đồng 1: Trực tiếp tại giảng đường A708 cơ sở Nguyễn Tất Thành

Hội đồng 2: Trực tiếp tại giảng đường A709 cơ sở Nguyễn Tất Thành 

Link danh sách đề tài:

Luật Hiến pháp (Hội đồng 1): LỊCH CHẤM THUYẾT MINH LĨNH VỰC LUẬT HIẾN PHÁP 1 

Luật Hiến pháp (Hội đồng 2): LỊCH CHẤM THUYẾT MINH LĨNH VỰC LUẬT HIẾN PHÁP 2

Các nhóm NCKH chú ý theo dõi và cập nhật thường xuyên fanpage Khoa Luật Hành chính - Nhà nước để nhận được các thông tin chính xác liên quan đến thời gian, địa điểm/hình thức diễn ra buổi thuyết minh để có sự chuẩn bị chu đáo và có mặt đúng giờ.

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top