Buổi Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2022 - 2023 (đợt 1)

Sáng ngày 29/05/2023, Khoa Luật Hành chính- Nhà nước đã tổ chức Buổi nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 - 2023 (đợt 1).

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực và kết quả nghiên cứu của các nhóm tác giả trên các đề tài vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn như “Tranh tụng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hành chính” và “Pháp luật Hoa Kỳ về quyền được bảo mật thông tin sinh trắc học và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam”.

Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã có những góp ý về khía cạnh khoa học để các nhóm tác giả hoàn thiện thêm về nội dung cũng như kỹ năng nghiên cứu của mình.