Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K43 Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Bằng cách tổ chức và thực hiện mới mẻ trong việc thu hút và hướng dẫn sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp, trong năm học 2021-2022 đã có 26 đề tài Khóa luận tốt nghiệp đăng ký tại Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, trong đó, không ít đề tài được thực hiện bởi các bạn sinh viên đến từ các Khoa khác.

Trong suốt 4 tháng nỗ lực, kiên trì, các bạn sinh viên K43 đã hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp của mình dưới hướng dẫn tận tình của các Thầy, Cô Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Ngày 11/7/2022 vừa qua, Khoa Luật Hành chính - Nhà nước đã tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K43. Buổi Lễ là cơ hội để các tác giả thể hiện những thành quả nghiên cứu trong nhiều tháng vừa qua, cũng là cơ hội để các bạn sinh viên học tập kinh nghiệm thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.